Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

samenwerking Koers en NL Greenlabel


Op 9 juli 2018 werd het samenwerkingscontract tussen Koers Beheer BV en NL Greenlabel ondertekend op de productielocatie van Koers, de Grietmanswijk in Bovensmilde. Aanwezig zijn Nico Wissing en Klaas Koers, mede-eigenaren van respectievelijk NL Greenlabel en Koers.


Links: Klaas Koers, rechts: Nico Wissing

Voordat het tekenmoment plaatsvindt, krijgt Wissing van Koers het jubileumboek* van Koers overhandigd. Wissing bladert het door en laat weten onder de indruk te zijn van het 100-jarig bestaan van het bedrijf. “Dat wijst op goed ondernemerschap." Naast goed, is het ondernemerschap van Koers altijd groen geweest. Om dit kracht bij te zetten, heeft het bedrijf zich aangesloten bij de bijna tweehonderd partners van NL Greenlabel.

NL Greenlabel
In 2012 werd NL Greenlabel opgericht door tuin- en landschapsontwerper Nico Wissing en groenpionier Lodewijk Hoekstra om particulieren, bedrijven en overheden te voorzien van advies over hoe ze de buitenruimte kunnen verduurzamen. Dat wordt gedaan aan de hand van duurzaamheidspaspoorten die in een oogopslag inzicht geven in de duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant, tuin of gebied. Duurzaamheid wordt zo transparant gemaakt. Bij het adviseren en het uitgeven van duurzaamheidspaspoorten wordt NL Greenlabel bijgestaan door diverse ingenieursbureaus Ún toonaangevende wetenschappers die hun actuele kennis en hun netwerk inzetten voor het bedrijf.

Integrale benadering
NL Greenlabel maakt gebruik van een integrale benadering. Niet alleen de grondstoffen of het transport wordt beoordeeld, maar juist de samenhang van alle onderdelen. “Een duurzaam product is niet per definitie duurzaam voor de omgeving. Daarbij spelen meerdere factoren een rol,” legt Wissing uit. Op basis van zeven indicatoren kunnen we zo de samenhang inzichtelijk maken.

Meaningful profit
Koers en NL Greenlabel hechten veel waarde aan een mooie wereld achterlaten voor de volgende generatie. Geld is belangrijk, maar staat niet centraal. Wat centraal staat is fair zijn en handelen. Ook te omschrijven als een meaningful profit: het verdienen van een eerlijke boterham. “Uiteindelijk ontstaat geluk niet door geld alleen,” sluit Wissing het tekenmoment af. Met die woorden begint het partnerschap tussen NL Greenlabel en Koers.