Zoeken

Zoeken
 
Koers Research
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070529
,
,
,
content slider
 

Korrelverdeling [volgens NEN-EN 933-1]


Van een funderingslaag wordt verwacht dat deze aan bepaalde eigenschappen voldoet. Zo zijn sterkte en stabiliteit belangrijke kenmerken voor een funderingslaag. Deze twee genoemde eigenschappen worden mede bepaald door de korrelopbouw van het materiaal waarmee de funderingslaag wordt aangelegd. Om de ruimten die zich tussen de grovere korrels bevinden goed op te vullen door fijnere korrels is een goede korrelverdeling met een gelijkmatige korrelopbouw essentieel.

De korrelopbouw wordt bepaald door middel van een korrelverdelingproef.

Deze korrelopbouw wordt bepaald door middel van een korrelverdelingproef: de zogenaamde zeefanalyse. Een vastgestelde hoeveelheid materiaal wordt gedroogd en vervolgens over de gewenste zeefreeks gedurende een bepaalde tijd machinaal gezeefd. Na wegen van de hoeveelheden materiaal die op iedere zeef achterblijft wordt rekenkundig cumulatief de percentages berekend die door de zeven gaan. Deze percentages worden getoetst aan eisen beschreven in de standaard RAW2005 en/of NEN-normen.

Voor overige civieltechnische onderzoeken kan contact worden opgenomen met Koers Research BV.