Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider

Mobiel mengen in Leeuwarden


De provincie Friesland is voornemens om baggerspecie uit de wijde Greuns in Leeuwarden toe te passen als wegfundering. In de wijde Greuns is verontreinigde bagger aanwezig die zij middels een immobilisatieproces wil omzetten in volwaardige technische bouwstof voor een wegfundering met een substantieel deel bagger. Hiervoor is aan Koers Research verzocht een receptuur te ontwikkelen waarbij het materiaal geschikt kan worden gemaakt om toe te passen als wegfundering.

De baggerspecie is gerijpt in het TOP te Leeuwarden. Hier heeft Koers Aannemingen de eerste bewerkingen uitgevoerd op de baggerspecie met de mobiele menginstallatie om de kwaliteit van de baggerspecie zodanig te verbeteren dat dit geschikt is om te immobilseren tot een vrij toepasbase bouwstof.
De menginstallatie kenmerkt zich door een hoge mobiliteit, hoge mengsnelheid en een hoge mengnauwkeurigheid

De menginstallatie kenmerkt zich door een hoge mobiliteit, hoge mengsnelheid en een hoge mengnauwkeurigheid.