Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider
 

Immobilisatie


Het milieu en het hergebruik van bouwstoffen staat hoog in het vaandel bij Koers Aannemingen BV. De in eigen beheer ontwikkelde producten KFP-mix en KoMex® zijn daar prima voorbeelden van. Deze halfverhardingen worden grotendeels door immobilisatie geproduceerd uit afvalstoffen. Zo draagt Koers Aannemingen BV dankzij immobilisatie flink bij aan het ‘Duurzaam bouwen’ in de GWW-sector.
Immobilisatie met mobiele menger Koers Aannemingen Mobiele menger voor immobilisatie Koers Aannemingen B.V.

Immobilisatie van afvalstoffen
Eén van de milieuvriendelijke activiteiten van Koers Aannemingen BV is de immobilisatie van afvalstoffen. Hierbij ondergaan afvalstoffen een technologische bewerking waarbij de fysische en/of themische eigenschappen van die afvalstoffen worden gewijzigd. Zo wordt dankzij immobilisatie de verspreiding van milieuverontreinigende stoffen door uitloging, erosie of verstuiving gereduceerd.

Vrij toepasbare bouwstoffen
Door een goede immobilisatie van afvalstoffen, zoals baggerspecie, bereiken we dat de uitloging vermindert tot een minimaal niveau. Zo wordt de verspreiding van verontreinigingen voorkomen. Door ook de civieltechnische eigenschappen te optimaliseren, ontstaat er een vrij toepasbare bouwstof. De bouwstoffen na immobilisatie, zijn ook geschikt voor hergebruik en blijven daarmee in de bouwstoffenketen.

Duurzaam bouwen door immobilisatie
Door immobilisatie is een blijvende besparing op de winning en gebruik van primaire grondstoffen bereikt. Met de immobilisatie van afvalstoffen laat Koers Aannemingen BV kortom zien dat zij een duurzame bouwer is.

Toepassing van immobilisatie
Door de immobilisatie ontstaat een range aan producten op basis van niet-herbruikbare afvalstromen, die zowel voldoen aan categorie I van het BsB, als een duidelijke bijdrage leveren aan de draagkracht van de verharding.

Transport mobiele menginstallatie van Koers Aannemingen B.V. Mobiele menger in productie voor project Koers Aannemingen B.V.

Immobilisatie specificaties:
 • vrij toepasbare bouwstof.
 • Immobilisatie zorgt voor de reductie van de CO2 uitstoot;
 • vermindering gebruik primaire grondstoffen;
 • verbetering civieltechnische eigenschappen, hierdoor kan het materiaal ingezet worden als zandvervanger of als funderingsmateriaal;
 • verbetering milieuhygiënische eigenschappen, zodat het materiaal als een bouwstof is in te zetten;
 • voordeliger dan toepassen zand en funderingsmaterialen;
 • vermindering uitloging;
 • Immobilisatie zorgt voor een goede prijs/kwaliteitverhouding;


  Video: Immobilisatie

  Contact over immobilisatie
  Benieuwd naar uw eigen mogelijkheden van immobilisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.