Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Hydraulisch zand


In Nederland zijn veel zandpaden en zandwegen aanwezig met vaak een hoge cultuurhistorische waarde. De paden zijn ook vaak een onderdeel van het cultuurhistorisch landschap, en vormen zowel een link tussen natuur en milieu als tussen de landschappen. Daarnaast vormen ze vaak verbindingen voor planten en dieren tussen het cultuurlandschap door. Menig beheerder en gebruiker heeft echter problemen met de paden omdat ze slecht begaanbaar zijn doordat ze te mul of te modderig zijn en in droge periodes voor veel stofoverlast zorgen. Dit kan veel hinder geven met de bereikbaarheid van bijvoorbeeld aanwonenden of aanliggende kavels. Een ieder wil de uitstraling en eigenschappen van een zandpad graag behouden, waarbij de nadelen geminimaliseerd worden.

Koers Handel BV heeft hydraulisch zand ontwikkeld om het karakter van zandwegen te behouden en om de nadelen te minimaliseren. Het hydraulisch zand is in twee typen leverbaar. Bij de ene wordt het aanwezige zand gemengd met hydraulisch zand, waarbij het originele karakter van de bestaande zandweg bewaart blijft. Na het doormengen worden de paden opnieuw geprofileerd en verdicht zodat ze weer goed begaanbaar zijn.
Koers hydraulisch zand meegemengd met bestaande zandweg

Bij het andere wordt de zandweg geprofileerd en het hydraulisch zand als toplaag aangebracht waarbij de natuurlijke uitstraling van het zandpad behouden blijft.
Koers hydraulisch zand als toplaag

Toepassing
Hydraulisch zand wordt toegepast voor zandwegen en paden waarvan de natuurlijke uitstraling behouden dient te blijven.

Specificaties:
  • Natuurlijk uiterlijk;
  • Eenvoudig aan te brengen;
  • Voordelig;
  • Geschikt voor wandel-, mountainbike-, ruiterpaden en landwegen;
  • Afname onderhoud en onderhoudskosten;
  • Afname wegschade en langere gebruiksduur van de weg.