Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Puinafval


De afvalstoffen die geaccepteerd worden zijn:

metselwerkpuin (rood)
- puin rood schoon 0-1500 mm
- puin rood 0-1500 mm + grond
- puin rood 0-1500 mm + max. 10% hout e.d.


metselwerkpuin (wit)
- kalkzandsteen puin schoon
- kalkzandsteen puin + grond
- kalkzandsteen puin + max. 10% hout e.d.


betonpuin
- betonpuin schoon 0-500 mm
- betonpuin schoon 0-1500 mm
- betonpuin 0-500 mm + grond
- betonpuin 0-1500 mm + grond
- betonpuin 0-500 mm + max. 10% hout e.d.
- betonpuin 0-1500 mm + max. 10% hout e.d.


asfaltpuin, niet teerhoudend
- asfaltpuin schoon 0-500 mm
- asfaltpuin schoon 0-1500 mm
- asfaltpuin 0-500 mm + grond
- asfaltpuin 0-1500 mm + grond


asfaltpuin, teerhoudend
- teerhoudend asfaltpuin


gemengd puin (metselwerk en beton)
- gemengd puin schoon 0-500
- gemengd puin schoon 0-1500
- gemengd puin 0-500 + grond
- gemengd puin 0-1500 + grond
- gemengd puin 0-500 + max. 10% hout e.d.
- gemengd puin 0-1500 + max. 10% hout e.d.


Wel:
Keramische producten (wasbak, toiletpot)
Harde steensoorten
Kalkzandsteen
Beton
Maximaal 10% zand
Niet:
Gips- en Gasbeton (zachte steensoorten)
Asbesthoudend of Asbestgelijkend materiaal
Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
Vervuiling van: papier, hout of plastic en overige niet steenachtige materialen
Meer dan 10% grond