Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider

Bouwrijp maken t.BV nieuwbouw Hotel Van der Valk


Begin dit jaar is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein bij Hotel Van der Valk in Assen ten behoeve van het uitbreiden van het hotel door middel van de bouw van een nieuwe zijvleugel.

De werkzaamheden bestonden uit het ontgraven en weer aanvullen van het cunet, het ontgraven van het oude waterleidingtrace en het ontgraven en aanvullen van de sleuf voor het nieuwe waterleidingtrace en elektratrace. Het terrein werd verder bouwrijp gemaakt en stobben werden gerooid en afgevoerd.

Ook werd een gedeelte van het bestaande gebouw gesloopt.

Het opladen van de gerooide stobben door Koers Aannemingen B.V.. Slopen van een gedeelte van het hotel door Koers Aannemingen B.V..