Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider

Duurzame bermverbreding Meesterswijk


In opdracht van de gemeente Midden Drenthe is in september van dit jaar de berm aan de Noordzijde van de Meesterswijk te Bovensmilde op een duurzame wijze verstevigd. Dit was noodzakelijk om de verkeersveiligheid te verhogen.

Uitgangspunt hierbij was dat het aanwezige materiaal in de berm volledig gebruikt werd als grondstof voor de nieuw aan te brengen bermversteviging.

De bermgrond is uitgefreesd en getransporteerd naar de menglocatie van Koers en opgewaardeerd tot een nieuw product. Hierna is het op retourbasis meegenomen naar het werk en vervolgens met behulp van een bermverbredingsmachine in het werk aangebracht.
Aansluitend is het materiaal verdicht met een wals. De bermverbreding heeft in totaal een lengte van ongeveer 1.500 meter en is 70 cm breed.

Dit product is door Koers ontwikkeld, met daarbij als uitgangspunt, de milieu- en civieltechnische eigenschappen, duurzaamheid en hergebruik.