Zoeken

Zoeken
 
Koers Aannemingen
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
,
content slider

Grondwerk Boerenlaan


Aan de Boerenlaan te Smilde wordt ontgronding verricht. Het gebied wordt omgrenst door middel van sloten om de juiste waterafvoer te waarborgen. De diverse zandsoorten worden gescheiden ontgraven en naar verschillende afnemers vervoerd. De teelaarde wordt weer gebruikt voor het in cultuur brengen van het land.

Ontgronding Boerenlaan te Smilde. Het gescheiden afgraven van diverse zandsoorten.
Aanleg van sloten.